علی و امیدعلی و امید، تا این لحظه 8 سال و 11 ماه و 11 روز سن دارد

علی و امید کوچولوهای88